กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา วท.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

วท.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

พิมพ์ PDF

      สป.วท. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 ตามโครงการ “ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยได้รับความร่วมมือจากกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ในการจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการแก่บุคลากรในสังกัด วท. และผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 109 คน ซึ่งสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 69 คน สรุปจำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค 27,600 ซี.ซี.

 
        การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้งสนับสนุนให้สถานพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยมีโลหิตสำรอง สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด วท. ได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโอกาสดังกล่าว

        อย่างไรก็ตาม ขอเชิญผู้สนใจที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อีก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 และครั้งที่ 3 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

 

 

เผยแพร่โดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป