เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

พิมพ์

 

     วันนี้ 17  ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ H.E. MR. MUN SONG MO (นายมุน ซง โม) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสที่ ท่าน รมว.วท. เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคาร สป.วท.
 
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย  : นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
Tags ทูตเกาหลี - เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. - 17 ต.ค.2557
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.