กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา สดร. ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ สนง. เขตป้อมปราบฯ จัดงาน “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย"

สดร. ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ สนง. เขตป้อมปราบฯ จัดงาน “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย"

พิมพ์ PDF

เช้าวันนี้ (22 กรกฎาคม 2552)  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ  ม.ล. อภิมงคล  โสณกุล และนางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 กรุงเทพมหานคร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในกิจกรรม  “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552”  เวลา 06.30-09.30 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสำนักงานเขตป้อมปราบฯ (วงเวียน 22 กรกฎา) กรุงเทพมหานครประเทศไทย (วว.)  โทร. 0 2577 9359-61  โทรสาร  0 2577 9362  ในวันและเวลาราชการ  หรือที่ E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

              

               ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นี้ เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนและสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ สดร. ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน และสถาบันอื่นๆ ในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เช่น สมาคมดาราศาสตร์ไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ฯลฯ ร่วมจัดกิจกรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552 ” ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดทั้งประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาคได้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ นี้ไปพร้อมๆ กัน

               โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สดร. ร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์และสำนักงานเขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดยที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้แบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางดาราศาสตร์เพื่อให้ความรู้ทางดารา ศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน ส่วนที่สองเป็นส่วนสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดย สดร. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาไว้อย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์,  แว่นตาดู ดวงอาทิตย์, กล้องรูเข็ม,  Solar Scope รวมทั้งการชมสุริยุปราคาผ่านอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ฟิล์ม X-ray  แผ่น DVD ฯลฯ    โดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปรากฏการณ์และวิธีการชมสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

               สำหรับที่วงเวียน 22 กรกฎา มีการตั้งกล้องโทรทรรศน์ให้ประชาชนที่สนใจร่วมชมปรากฏการณ์ดังกล่าวไปพร้อมๆ กันกับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศด้วย

               ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป