กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา “ก.วิทย์” ใช้เทคโนโลยีสมองกลเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่า

“ก.วิทย์” ใช้เทคโนโลยีสมองกลเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่า

พิมพ์ PDF

                จากปัญหาภัยแผ่นดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ไม่สามารถควบคุมและรองรับปริมาณน้ำฝนให้ระบายได้ทัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก
                ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  หรือ เอไอเอส จัดทำ "ระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก" ขึ้น โดยได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว มาตรวจวัด ควบคุม บันทึกการเกษตร ตรวจจับความสั่นสะเทือนความเร็วสูงและนำระบบเครือข่ายมาใช้ในการเตือนภัย นำร่องติดตั้ง 243 จุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากมีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสียงกว่า 176,084 หลังคาเรือน เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมและอพยพของประชาชนป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
                นายคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร นักวิจัยเนคเทค กล่าวว่า ระบบดังกล่าวเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มจากตรวจวัดอากาศ บันทึกและเก็บค่าปริมาณน้ำฝน รวมทั้งข้อมูลตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นในอากาศ และส่งไปยังเว็บฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้ 1 เดือน และจะบันทึกค่าทุก 5 นาที ส่งผลทุก 30 นาที แต่หากมีปริมาณน้ำฝนมากเกินที่ ปภ.กำหนดไว้ก็จะแจ้งผลทันที โดยการส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ส่วนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่จังหวัดเพื่อกระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการรับมือและตัดสินใจนี้ จะเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อการเฝ้าระวังการเกิดเหตุ สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ทำให้รับมือกับสถานการณ์ หรือ แก้ไขและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
              นอกจากนี้ได้มีการนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ  รวมถึงได้นำไปใช้ในงานด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการเกษตรเพื่อดูแลผลผลิตทางการเกษตรและการเฝ้าระวังสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป