มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555

พิมพ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555” พบกับสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแห่งปี ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย พร้อมจุดประกายความคิดกับหลากหลายกิจกรรมและหลากหลายองค์ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา เวลา 09.00-20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nsm.or.th/nst2012

ภายในงาน พบกับ

- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) แสดงพระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมทั้งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์
     * ร่วมเทิดพระเกียรติใน วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุ ครบรอบ 80 พรรษา
     * ร่วมเทิดพระเกียรติใน วโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯมีพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา
- นิทรรศการหลัก ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจัดแสดงและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น ความรู้สู้พิบัติภัย ร่วมค้นหาคำตอบว่า โลกจะแตกในปี 2012 จริงหรือไม่, 100 ปี นักคณิตศาสตร์และนักถอดรหัส อลัน ทัวริง  และเกาะติดกระแสโลกกับ “นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว” และ “อาหารกับสุขภาพ”
- กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
    1) ตื่นเต้นกับลานกิจกรรมสำหรับเยาวชน
    2) ชมการประกวดและแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
    3) ติดตามความก้าวหน้าและผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    4) ฝึกสมองต่อยอดความคิด สร้างจินตนาการกับหลากหลายกิจกรรม จากหน่วยงานรัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 100 หน่วยงาน


 

แบบฟอร์มการจองเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

ที่มา : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)