กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัล Truehits.net Web Award 2008

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัล Truehits.net Web Award 2008

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัล Truehits.net  Web Award 2008 ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์คโฮเต็ล

 

 

 

 

 

 

          
 

 

            ดร.คุณหญิงกลัยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันความแพร่หลายของการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับ ข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์ต่างๆนั้น ได้เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู้และเข้าถึงได้ตอลด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจค้นคว้าข้อมูลในแหล่งต่างๆ ทั่วโลก
           หากจะกล่าวถึงศูนย์รวมสถิติเว็บไซต์ไทย (Truehits.net) ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ให้บริการตรวจสอบและประมวลผลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของประเทศไทย และจัดอันดับเว็บไซต์ยอดนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหาของเว็บไซต์ในการนำไปพัฒนาและปรับปรุงการนำเสนอ ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นแล้ว TRUEHITS ยัง เป็นผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ที่มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 ปี และได้รับการยอมรับจากเว็บไซต์ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 เว็บไซต์ทั่วประเทศ รองรับปริมาณข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์กว่า 120 ล้านชุดข้อมูลต่อวัน

             นอกจากประโยชน์ด้านการตรวจนับสถิติแล้ว Truehits.net  ยังเป็นตัวชี้วัดภาพรวมการใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย (Thailand Internet Behaviour Indicator) ไม่ว่าจะเป็นรายงานผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศในปัจจุบัน และแนวโน้มการใช้อินเตอร์เน็ตในอนาคต การสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของอินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และการสะท้อนถึงพฤติกรรมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและประชาชนเป็นอย่างมาก

             ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการด้านเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของ ประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดแนวคิดการจัดงานมอบรางวัลให้แก่เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม 50 อันดับ และเว็บไซต์ยอดนิยมในแต่ละหมวด เพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และพัฒนาเนื้อหาที่มีคุณค่าเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยให้มาก ยิ่งขึ้น

           ซึ่งเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุด 10 อันดับ คือ 1) www.sanook.com 2) www.kapook.com 3) www.mthai.com 4) manager.co.th 5) dekdee.com 6) teenee.com 7) exteen.com 8) bloggang.com 9) playpark.com 10) narak.com  นอกจากนั้นยังมีกลุ่มรางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยม ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม www.ku.ac.th 2) ธนาคารยอดเยี่ยม www.kasikornbank.com 3) โรงแรมยอดเยี่ยมwww.centarahotelsresorts.cc 4) โรงพยาบาลยอดเยี่ยม www.Vibhavadi.com 5) สถานีโทรทัศน์ยอดเยี่ยม mcot.net 6)สถานีวิทยุยอดเยี่ยม www.virgindiothailand.com]

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป