กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

 

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี ได้มอบหมายให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ไปจัดตั้งครัวชั่วคราวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำอาหารกล่อง ผลไม้และน้ำ ให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 2,000 ชุด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากค่ายสุรสีห์ กองพันทหารราบที่ 2 และหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนการทำงาน เพื่อตั้งโรงครัวชั่วคราวประกอบอาหารเที่ยงให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์อพยพวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามและชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนวัดทองเนียม ชุมชนรางไผ่ ชุมชนโชคอำนวย ถนนบางบอน 3 ชุมชนซอย 5 ซอย 7 และซอย 11 ถนนบางบอน 5 ซอยเอกชัย 94 ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน นอกจากแจกอาหารสดแล้ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติยังได้นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ข้าวผสมและไก่อบซอส ในโครงการรวัตกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห้งชาติได้สนับสนุนให้บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัดผลิตเพื่อนำไปแจกจ่ายอีก 4,000 ถุง
 

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป