กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา ดร.ปลอดประสพ เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.ปลอดประสพ เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์ PDF

       ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเข้าไปแจกอาหารและน้ำดื่มในชุมชนคลองสระบัว ชุมชนวัดเจดีย์แดง หมู่บ้านกาญจนาและชุมชนใกล้เคียง ในอำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554)

 
โอกาสนี้ ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องการปรับวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยมีหลักการคือ ให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของของทางราชการและสิ่งของบริจาค (Hub) ซึ่งมีหน้าที่จัดกลุ่มสิ่งของเพื่อให้สะดวกในการส่งสิ่งของช่วยเหลือไปยังจุด ศูนย์ (Node) เพื่อดำเนินการจัดเตรียมอาหารปรุงสุกอย่างน้อยวันละ 2 มื้อก่อนนำไปส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยทางเรือโดยผู้นำชุมชน ผู้ประสบอุทกภัยต้องกำหนดจุดกระจายอาหารและเสบียง (Cell) เพื่อให้การกระจายอาหารปรุงสุกไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึง
 

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป