หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011

พิมพ์

 

         NSTDA Academy  ได้ออกแบบและพัฒนาชุดหลักสูตร ไอซีทีสำหรับผู้บริหารทั้งสายงานด้าน ICT, Non ICT และ HR เพื่อลดช่องว่างความรู้และ ประสบการณ์ด้านไอซีทีให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มการบูรณาการสอดประสานการทำงานของทั้ง 3 สายงาน เพื่อการพัฒนาไอซีทีของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ICT Director, Non-ICT Director,  HR Director  และ ICT Manager

เนื้อหาทั้ง 2 ชุดหลักสูตร ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุ่งเน้นการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้หลักการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน  การทำโจทย์ปัญหา/กรณีศึกษา จริง และนำไปปรับใช้กับหน่วยงานได้  ตลอดจนศึกษาประสบการณ์ที่ส่ง ผลเป็นที่ประจักษ์แล้ว ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และไอซีทีจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและที่ได้รับบทเรียน จากในและต่างประเทศ 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ http://www.nstdaacademy.com/executives2011/index.php?page=register
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว วันนี้  !

หลัก สูตรอบรมสัมมนาประจำปี 2554 ของ NSTDA Academyคลิกที่นี่
 หากสนใจจัดหลักสูตรสำหรับภาย ในองค์กรของท่าน (In-House Training) โปรดติดต่อ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
Call Center: 0 2642 5001-8

สถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy 

Paving the way for practical S&T Knowledge

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
539/2 ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Twitter : http://www.twitter.com/NSTDAacademy

Facebook : http://www.facebook.com/nectecacademy

Website

http://www.NSTDAacademy.com/

 

 

 

Tags หลักสูตร - Course - Executives
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ดร.พิเชฐ เปิดหลักสูตรบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน.ประจำปี 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนพร้อมบรรยายพิเศษ
» สวทน. เปิดตัว “ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคต “ และ พิธีลงนาม MOU กับ 7 สถาบันการศึกษา
» หลักสูตรฝึกอบรมเสริม ศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนท์ สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ
» หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)