กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011

หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011

พิมพ์ PDF

 

         NSTDA Academy  ได้ออกแบบและพัฒนาชุดหลักสูตร ไอซีทีสำหรับผู้บริหารทั้งสายงานด้าน ICT, Non ICT และ HR เพื่อลดช่องว่างความรู้และ ประสบการณ์ด้านไอซีทีให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มการบูรณาการสอดประสานการทำงานของทั้ง 3 สายงาน เพื่อการพัฒนาไอซีทีของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ICT Director, Non-ICT Director,  HR Director  และ ICT Manager

เนื้อหาทั้ง 2 ชุดหลักสูตร ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุ่งเน้นการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้หลักการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน  การทำโจทย์ปัญหา/กรณีศึกษา จริง และนำไปปรับใช้กับหน่วยงานได้  ตลอดจนศึกษาประสบการณ์ที่ส่ง ผลเป็นที่ประจักษ์แล้ว ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และไอซีทีจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและที่ได้รับบทเรียน จากในและต่างประเทศ 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ http://www.nstdaacademy.com/executives2011/index.php?page=register
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว วันนี้  !

หลัก สูตรอบรมสัมมนาประจำปี 2554 ของ NSTDA Academyคลิกที่นี่
 หากสนใจจัดหลักสูตรสำหรับภาย ในองค์กรของท่าน (In-House Training) โปรดติดต่อ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
Call Center: 0 2642 5001-8

สถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy 

Paving the way for practical S&T Knowledge

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
539/2 ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Twitter : http://www.twitter.com/NSTDAacademy

Facebook : http://www.facebook.com/nectecacademy

Website

http://www.NSTDAacademy.com/

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป