กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา อพวช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “ภารกิจกู้ชีพคนงานเหมืองถล่ม ในประเทศชิลี”

อพวช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “ภารกิจกู้ชีพคนงานเหมืองถล่ม ในประเทศชิลี”

พิมพ์ PDF

          จากเหตุการณ์เหมืองแร่ทองแดงและทองคำถล่ม ณ เมืองซานโฮเซ่ ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีคนงานเหมืองจำนวน 33 คน ยังมีชีวิตอยู่ ติดอยู่ใต้ดินลึก 600 เมตร นานกว่า 2 เดือน จนวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ทีมหน่วยกู้ภัยสามารถวางท่อเพื่อส่งแคปซูล “ฟินิกซ์” ลงไปช่วยคนงานเหมืองทั้งหมดได้สำเร็จ หนึ่งในทีมหน่วยกู้ภัยนี้ ประกอบด้วยวิศวกรชาวไทย 2 ท่านคือ คุณวชิรพงศ์ นาสารีย์ และคุณสมพงษ์ พงกันยา วิศวกรจากบริษัท เม็ตตาโลจิก อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย ที่มีบุคลากรมากความรู้ความสามรถด้านวิศวกรรม และได้มีส่วนร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย

ภาพจาก เว็บไซต์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชน ผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษา จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้ถึงเหตุการณ์และการทำงาของวิศวกรรทั้ง 2 ท่าน จึงได้จัดเสวนาขึ้น ในหัวข้อ “ภารกิจกู้ชีพคนงานเหมืองถล่ม ในประเทศชิลี”

          โดยได้เชิญ นายวชิรพงศ์ นาสารีย์ และนายสมพงษ์ พงกันยา วิศวกรชาวไทยผู้ร่วมภารกิจกู้ชีพคนงานเหมืองถล่มในประเทศชิลี เป็นวิทยากรเพื่อเล่าประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม และการทำงานร่วมกับทีมวิศวกรต่างชาติ ซึ่งการเสวนานี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. โทร. 0-2577-9999 ต่อ 1817 (จีรวรรณ)  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต. คลองห้า
  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 0-2577-9999
  เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป