เว็บไซต์ความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พิมพ์

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง จัดทำระบบนำเสนอด้านสภาวะน้ำท่วม ผ่านเว็บไซต์ โดยมีข้อมูลน่าสนใจหลากหลาย เช่น ข้อมูลพยากรณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุด ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ปริมาณฝนรายวันสูงสุดในพื้นที่ต่างๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ทั้งนี้ประกอบด้วย


1. ระบบคลังข้อมูลน้ำประเทศไทย เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำไว้ในระบบเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกใช้งานได้
2. เส้นทางพายุและภาพถ่ายดาวเทียม สามารถชมเส้นทางพายุและค้นหาภาพพายุหมุนในอดีตตั้งแต่ปี พ .ศ. 2494 จนถึงปัจจุบัน
3. ข้อมูลฝนตกในพื้นที่ ประกอบด้วย แผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนเฉลี่ย 48 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ พ .ศ. 2493-2540 โดยสามารถเลือกดูได้ในรูปแบบ รายเดือน รวมทั้งปี และ ดูของลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมด
4. ข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จาก สถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 118 สถานี ทั่วประเทศไทย มีการปรับปรุงข้อมูลวันละ 1 ครั้ง
5. ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน รายงานสภาพของเขื่อน เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลด้านปริมาณน้ำในเขื่อนระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ไหลเข้าอ่าง ปริมาณน้ำ ที่ระบายเพื่อการเกษตรและการผลิตไฟฟ้า ปริมาณน้ำ ที่ระบายเพื่อการเกษตรและอื่นๆ โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ซึ่งเขื่อนต่างๆ เหล่านี้เป็นเขื่อนที่อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. ปริมาณและระดับน้ำในลุ่มน้ำ เส้นทางน้ำ ผังน้ำ เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา แสดงปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ ปริมาณการปล่อยน้ำออกสู่ลำน้ำ เส้นทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงอ่าวไทย โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมชลประทาน และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน การแสดงผลข้อมูลของผังน้ำเจ้าพระยามีสองรูปแบบ แต่ทั้งสองรูปแบบ สามารถแสดงกราฟปริมาณฝน และกราฟแสดงปริมาตรน้ำในเขื่อน ได้ในรูปแบบแบบเดียวกัน
7. ปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายละเอียดข้อมูลปริมาณฝน ข้อมูลระดับน้ำ ณ จุดต่างๆ บนแผนที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลฝนทุก 15 นาที ข้อมูลน้ำทุกชั่วโมง และข้อมูลอีกหลายด้าน


ทั้งหมดนี้ เป็นงานวิจัยที่นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย และสามารถช่วยป้องกันปัญหาและเฝ้าระวังด้านภัยธรรมชาติของประชาชนในระยะเบื้องต้นของการดำรงชีวิต.

 

ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaifloodwatch.net/

 

แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

Tags ภัยพิบัติ - อุทกภัย - น้ำท่วม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สสนก. ร่วมมือ UNISDR ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
» นายไบรอัน ที เกรย์ และ คณะจากประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร
» ก.วิทย์ ตั้ง“ศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพิบัติ” ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแก้ปัญหาครบวงจร
» การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555
» แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม
» ก.วิทย์ฯ ดึง 3 มหาวิทยาลัย ดันเทคโนโลยีสำรวจ หนุนแก้อุทกภัย