กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "ความรู้แนวใหม่ในการบริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์"

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "ความรู้แนวใหม่ในการบริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์"

พิมพ์ PDF

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้หัวข้อ

(Workshop on Frontiers in Service-oriented Software Technology)

โดยวิทยากรนักวิชาชีพไทยในประเศสหรัฐอเมริกา

ศ.ดร.รัตติกร ฮิวเวท และ ดร.พงศ์พันธ์ กฤษณธโยธิน มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค

 

ระหว่างวันที่ 22-24 โรงแรมเซ้นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ

ใครควรเข้าร่วมประชุมฦ? : วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาโปรแกรม นักวิจัย นักศึกษาด้าน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์


สนใจสมัครเข้าร่วม ติดต่อ : คุณจันทกานต์ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ

โทร 02 333-3700 ต่อ 3902 หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

September 22, 2010: Service-Oriented Software Technology and Web Service

08:30 - 09:15 hrs.

Registration

09:15 - 09:30 hrs.

Opening Remark by Mr.Somchai Tiamboonprasert , Counselor of Science and Technology, Ministry of Science and Technology

09:30 - 10:30 hrs.

Overview of service-oriented software, motivations and evolution
- Web computing paradigm & service-oriented architectures
- Web Service process-registry, discovery, composition

10:30 - 10:45 hrs.

Break

10:45 - 12:00 hrs.

Interface Description Language and Standards
- Web service description language ( WSDL )
- Universal, Description, Discovery and Integration ( UDDI )
- Simple Object Access Protocol ( SOAP ) , Business Process Execution Language ( BPEL ) etc.

12:00 -13:00 hrs.

Lunch

13:00 -14:30 hrs.

Web Service Practice
- Representation State Transfer ( REST ) : Architecture and Characteristic

14:30 - 14:45 hrs.

Break

14.45 - 15.30 hrs.

Web Service Practice ( Contd. )
- RESTful Web Services

15:30 - 16:30 hrs.

Web service Practice ( Contd. ) : example
- Service Development : clients vs. service providers
- Service by yahoo.com

   
September 23, 2010: Cloud Computing Technology
08.00 - 09.00 hrs.

Registration

09:00 - 10:30 hrs.

Overview of Cloud Computing Concepts

10:30 - 10:45 hrs.

Break

10:45 - 12:00 hrs.
Service Development with Cloud Computing : Platform as a Service
- Google App Engine and its infrastructure
12:00 - 13:00 hrs.

Lunch

13:00 - 14:30 hrs.

On Implementing Scalable Applications
- Google App Engine Basics
- Example on a real world application

14:30 - 14:45 hrs.

Break

14:45 - 15:30 hrs.

Cloud Computing Service Development : Infrastructure as a Service
- Amazon Web Service and its architecture

15:30 - 16:30 hrs.
Development by Amazon Web Services
 
 

September 24, 2010: Web Service Research

 

Registration

09:00 - 10:30 hrs.

Overview of State of the Arts:
- Advances and Issues
- Web Service Composition Problems and Solutions

10:30 - 10:45 hrs.

Break

10:45 - 12.00 hrs.

Resources, Research Community and Future Directions

12.00 - 13.00 hrs.

Lunch

13:00 - 15:00 hrs.

Q&A, open discussion and conclusion

   

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป