กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา รมว.วท. เผยปรากฏการณ์จันทรุปราคาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

รมว.วท. เผยปรากฏการณ์จันทรุปราคาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

        

 

          ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่า ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญเกิดขึ้น ได้แก่ ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ซึ่งจะเกิดจากการที่ดวงจันทร์เคลื่อนตัวผ่านเข้าไปในเงามือของโลกบางส่วน ทำให้เราจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปเพราะถูกเงาของโลกบดบัง “เหตุการณ์ครั้งนี้ คนเกือบครึ่งหนึ่งของโลกจะมองเห็นได้พร้อมกันตั้งแต่ทวีปเอเชียตะวันออก ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก จนถึงทวีปอเมริกา แต่ที่จะเห็นชัดเจนที่สุดคือ ทางด้านตะวันออกของประเทศออสเตรเลียถึงประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก”

          ดร.วีระชัย ได้กล่าวถึงความสำคัญของปรากฏการณ์จันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ว่า “จันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนของวันที่ 26 มิถุนายนนี้ จะอยู่ในชุดการเกิดจันทรุปราคาเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2228 หรือเมื่อ 325 ปีที่แล้ว ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงที่พระที่นั่งเย็น อ.เมือง จ.ลพบุรี และเนื่องจากจันทรุปราคาครั้งนี้อาจจะสังเกตเห็นได้ยาก เพราะอยู่ในช่วงพลบค่ำ จึงควรเลือกสถานที่สังเกตการณ์ให้เหมาะสม เช่น บนดาดฟ้าของอาคารสูง ภูเขาสูง เขตอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น ในปีนี้ ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จึงกำหนดจัดกิจกรรมดูจันทรุปราคาบริเวณจุดชมวิว ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ส่วนสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมขึ้นที่พระที่นั่งเย็น จ.ลพบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ด้วย”

          พี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถติดตามชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนได้ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 โดยให้สังเกตได้ตั้งแต่ดวงจันทร์ขึ้นจากของฟ้าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 18.47 น. จนถึง 20.00 น. หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่จุดชมวิว ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และพระที่นั่งเย็น อ.เมือง จ.ลพบุรี

 เผยแพร่โดย  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3727

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป