ปันน้ำใจร้านค้าไทยพ้นวิกฤติ

พิมพ์

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), และ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด และ ร่วมมือกันจัดทำโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และเยียวยา ผู้ประสบภัยจากการสร้างภายในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประสบภัยร้านค้า หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้หลังเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 2553 

จุดประสงค์ 

          1. ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมายังสู่สภาวะปกติโดยด่วน โดยพร้อมช่วยเหลือสังคมไทยและเยียวยาร้านค้าผู้เดือดร้อน 

          2. ช่วยเหลือในขั้นพื้นฐานให้กับร้านค้าที่โดนเพลิงไหม้ และผู้ได้รับผลกระทบ สามารถเปิดร้านค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ ต้องอาศัยงบประมาณในการเปิดหน้าร้านในแบบเดิม 

          3. ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ e-Commerce โดยเฉพาะผู้ยังไม่มีประสบการณ์ 

          4. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

          5. เพิ่มโอกาสให้กับผู้ตกงานจากห้างสรรพสินค้าที่โดนเพลิงไหม้ เปลี่ยนมุมมองใหม่ในการหารายได้ 

 

          โดย บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด จะให้การสนับสนุนร้านค้าผู้ประสบภัยเปิดหน้าร้านออนไลน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างแท้จริง ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผ่านหน้าร้านออนไลน์ ตลอดจนลดจำนวนสินค้าคงคลังตกค้าง และเป็นอีกช่องทางในการขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผู้ซื้อสินค้าสามารถมาได้จากทุกภูมิภาคของไทย หรืออาจขยายไปสู่ตลาดการค้าโลก และ NECTEC Academy ซึ่งเป็นหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ โดยจะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม รวมทั้งสถานที่ อาหาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

           และได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การค้า Center One โดย นาย ธานี รุจินาม ( ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ) ที่จะเป็นตัวกลางในการบรรเทา เยียวยา กับห้างร้าน,ร้านค้าผู้เสียหาย, หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากในเหตุการณ์ครั้งนี้อีกด้วย

 

Tags ผู้ประสบภัย - ร้านค้าผู้เดือดร้อน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ฯ ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาลกว่า 6 แสนบาท
» กระทรวงวิทย์ฯ ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของและเครื่องบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล
» ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
» รมว.วท. ลงพื้นที่แจกอาหารให้ชาวบ้านชุมชนวัดม่วง บางแค
» ดร.ปลอดประสพ เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
» รมว.วท. มอบเรือท้องแบนเอนกประสงค์พร้อมเครื่องยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้