กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา ปันน้ำใจร้านค้าไทยพ้นวิกฤติ

ปันน้ำใจร้านค้าไทยพ้นวิกฤติ

พิมพ์ PDF

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), และ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด และ ร่วมมือกันจัดทำโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และเยียวยา ผู้ประสบภัยจากการสร้างภายในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประสบภัยร้านค้า หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้หลังเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 2553 

จุดประสงค์ 

          1. ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมายังสู่สภาวะปกติโดยด่วน โดยพร้อมช่วยเหลือสังคมไทยและเยียวยาร้านค้าผู้เดือดร้อน 

          2. ช่วยเหลือในขั้นพื้นฐานให้กับร้านค้าที่โดนเพลิงไหม้ และผู้ได้รับผลกระทบ สามารถเปิดร้านค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ ต้องอาศัยงบประมาณในการเปิดหน้าร้านในแบบเดิม 

          3. ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ e-Commerce โดยเฉพาะผู้ยังไม่มีประสบการณ์ 

          4. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

          5. เพิ่มโอกาสให้กับผู้ตกงานจากห้างสรรพสินค้าที่โดนเพลิงไหม้ เปลี่ยนมุมมองใหม่ในการหารายได้ 

 

          โดย บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด จะให้การสนับสนุนร้านค้าผู้ประสบภัยเปิดหน้าร้านออนไลน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างแท้จริง ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผ่านหน้าร้านออนไลน์ ตลอดจนลดจำนวนสินค้าคงคลังตกค้าง และเป็นอีกช่องทางในการขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผู้ซื้อสินค้าสามารถมาได้จากทุกภูมิภาคของไทย หรืออาจขยายไปสู่ตลาดการค้าโลก และ NECTEC Academy ซึ่งเป็นหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ โดยจะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม รวมทั้งสถานที่ อาหาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

           และได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การค้า Center One โดย นาย ธานี รุจินาม ( ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ) ที่จะเป็นตัวกลางในการบรรเทา เยียวยา กับห้างร้าน,ร้านค้าผู้เสียหาย, หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากในเหตุการณ์ครั้งนี้อีกด้วย

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป