กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา การประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม 2010

การประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม 2010

พิมพ์ PDF

 
การประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม : Design Innovation Contest 2010

ระดับมืออาชีพ (Professionals)
           ระดับมืออาชีพ (Professionals) คือ กลุ่มบริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจเดิม ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยมีความพร้อมของบุคลากรประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ
      

ระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ (New designer)
           ระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ (New designer) คือ กลุ่มนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ โดยมีความพร้อมและประสบการณ์ในด้านการออกแบบและด้านเทคโนโลยี

เปิดรับสมัคร                              ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร                               วันที่ 30 มิถุนายน 2552

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผลการประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2552

ผลการประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2551

 


      

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป