โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

พิมพ์

 
"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม

           


            "นวัตกรรม" จึงถือเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วยเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความสามารถของประเทศในการสร้าง "แรงขับเคลื่อนนวัตกรรม" จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดอัตราการเจริญเติบโตและการปรับฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
            โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้น นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและวางรากฐานให้กับ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงถือ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2553 เปิดรับสมัครผลงาน
กันยายน 2553      พิจารณาตัดสินรางวัล โดย คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
5 ตุลาคม 2553       พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553


                        
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

Tags รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท.มอบรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553
» รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2552