กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา

ข่าวอบรม สัมมนา

รวบรวมข่าวการอบรม สัมมนา ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)

พิมพ์ PDF

 

         เน้นการเสริม วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสีเขียว สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ Green Policy, Technology & Practices เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และขานรับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม มุ่งการพัฒนาตามเส้นทางของ Green Enterprise  ตามแนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices)    ประกอบด้วยหลักสูตรที่ได้ออกแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมความตระหนัก และขยายผลเครือข่ายความร่วมมือด้าน Green Technology & Green ICT เพื่อ การพัฒนาองค์กรและประเทศ มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร มุ่งสู่การเป็น "Green Enterprise"

Green4Executives นำเสนอถึง สถานภาพปัจจุบัน  ความ พร้อมและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวของ ประเทศไทยและสากล  ทำ ความเข้าใจกับเครื่องมือต่างๆ เช่น หลักการประเมินผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และบริการ ตัวชี้วัดปริมาณการ ใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือ water Footprint  ตลอดจนเครื่องมือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับgreen technology  เช่น การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment,  Life Cycle Inventory, Clean Development Mechanism  การนำ Green ICT มาปรับใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรและ รักษาสิ่งแวดล้อม   พร้อม นำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการ และศึกษาดูงานที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ได้แก่ CEO, CIO, CFO, COO และ ICT, Non-ICT Director ที่สนใจอัพ เดทเทคโนโลยีสีเขียว
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/green4executives/index.php?page=register
Email:
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว วันนี้  !

หลัก สูตรอบรมสัมมนาประจำปี 2554 ของ NSTDA Academyคลิกที่นี่
 หากสนใจจัดหลักสูตรสำหรับภาย ในองค์กรของท่าน (In-House Training) โปรดติดต่อ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
Call Center: 0 2642 5001-8

สถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy 

Paving the way for practical S&T Knowledge

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
539/2 ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Twitter : http://www.twitter.com/NSTDAacademy

Facebook : http://www.facebook.com/nectecacademy

Website

http://www.NSTDAacademy.com/

 

 

 

 

หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011

พิมพ์ PDF

 

         NSTDA Academy  ได้ออกแบบและพัฒนาชุดหลักสูตร ไอซีทีสำหรับผู้บริหารทั้งสายงานด้าน ICT, Non ICT และ HR เพื่อลดช่องว่างความรู้และ ประสบการณ์ด้านไอซีทีให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มการบูรณาการสอดประสานการทำงานของทั้ง 3 สายงาน เพื่อการพัฒนาไอซีทีของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ICT Director, Non-ICT Director,  HR Director  และ ICT Manager

เนื้อหาทั้ง 2 ชุดหลักสูตร ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุ่งเน้นการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้หลักการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน  การทำโจทย์ปัญหา/กรณีศึกษา จริง และนำไปปรับใช้กับหน่วยงานได้  ตลอดจนศึกษาประสบการณ์ที่ส่ง ผลเป็นที่ประจักษ์แล้ว ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และไอซีทีจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและที่ได้รับบทเรียน จากในและต่างประเทศ 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ http://www.nstdaacademy.com/executives2011/index.php?page=register
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว วันนี้  !

หลัก สูตรอบรมสัมมนาประจำปี 2554 ของ NSTDA Academyคลิกที่นี่
 หากสนใจจัดหลักสูตรสำหรับภาย ในองค์กรของท่าน (In-House Training) โปรดติดต่อ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
Call Center: 0 2642 5001-8

สถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy 

Paving the way for practical S&T Knowledge

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
539/2 ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Twitter : http://www.twitter.com/NSTDAacademy

Facebook : http://www.facebook.com/nectecacademy

Website

http://www.NSTDAacademy.com/

 

 

 

 

อพวช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “ภารกิจกู้ชีพคนงานเหมืองถล่ม ในประเทศชิลี”

พิมพ์ PDF

          จากเหตุการณ์เหมืองแร่ทองแดงและทองคำถล่ม ณ เมืองซานโฮเซ่ ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีคนงานเหมืองจำนวน 33 คน ยังมีชีวิตอยู่ ติดอยู่ใต้ดินลึก 600 เมตร นานกว่า 2 เดือน จนวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ทีมหน่วยกู้ภัยสามารถวางท่อเพื่อส่งแคปซูล “ฟินิกซ์” ลงไปช่วยคนงานเหมืองทั้งหมดได้สำเร็จ หนึ่งในทีมหน่วยกู้ภัยนี้ ประกอบด้วยวิศวกรชาวไทย 2 ท่านคือ คุณวชิรพงศ์ นาสารีย์ และคุณสมพงษ์ พงกันยา วิศวกรจากบริษัท เม็ตตาโลจิก อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย ที่มีบุคลากรมากความรู้ความสามรถด้านวิศวกรรม และได้มีส่วนร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย

ภาพจาก เว็บไซต์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชน ผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษา จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้ถึงเหตุการณ์และการทำงาของวิศวกรรทั้ง 2 ท่าน จึงได้จัดเสวนาขึ้น ในหัวข้อ “ภารกิจกู้ชีพคนงานเหมืองถล่ม ในประเทศชิลี”

          โดยได้เชิญ นายวชิรพงศ์ นาสารีย์ และนายสมพงษ์ พงกันยา วิศวกรชาวไทยผู้ร่วมภารกิจกู้ชีพคนงานเหมืองถล่มในประเทศชิลี เป็นวิทยากรเพื่อเล่าประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม และการทำงานร่วมกับทีมวิศวกรต่างชาติ ซึ่งการเสวนานี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. โทร. 0-2577-9999 ต่อ 1817 (จีรวรรณ)  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต. คลองห้า
  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 0-2577-9999
  เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th

 

 

 

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

พิมพ์ PDF

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
The 10th Thailand Open Source Software Festival 2010

“ปลดพันธนาการความคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร”

 


     มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 นำเสนอแนวทางประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กร ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจซอฟต์แวร์ภายในประเทศไทย และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการแสดงนิทรรศการ จากผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้ความสำคัญกับการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อเป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดว่า “ปลดพันธนาการความคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร” ในระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553 ณ ห้องคอนเวนชันฮออล์ 1-6 อาคารปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยศูนย์ฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลสัมมนาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 30 กันยายน 2553 และนำเสนอข้อมูลสัมมนาสำหรับหน่วยงานภาคเอกชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

อแนวทางประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กร ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจซอฟต์แวร์ภายในประเทศไทย และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการแสดงนิทรรศการ จากผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งศูนย์ฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลสัมมนาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 30 กันยายน 2553 และนำเสนอข้อมูลสัมมนาสำหรับหน่วยงานภาคเอกชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

พิมพ์ PDF

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

หัวข้อ

Value and Health Drive New Food and Packging

โดยวิทยากรนักวิชาชีพไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.อุไรวรรณ ตั้งประเสริฐชัย Kraft Foods, Green View, Illinois

คุณพิชัย ตั้งประเสริฐชัย Peter T. & Company ltd., Inverness, Illinois

 

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2553

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม : ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน

สนใจสมัครเข้าร่วม ติดต่อ : คุณฐมาภรณ์ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ

โทร 02 333-3700 ต่อ 3901 หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน้า 2 จาก 4
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป