กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา

ข่าวอบรม สัมมนา

รวบรวมข่าวการอบรม สัมมนา ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 Workshop on Trends, Technologies and Collaborative Opportunities in Cloud and High Performance Computing

พิมพ์ PDF
 
Workshop on Trends, Technologies and Collaborative Opportunities in Cloud and High Performance Computing

 

                The Main Stream Enabling Computing Technologies Awareness and Training (May 24-25, 2010, Bangkok, Thailand & May 27, Chaing Mai, Thailand)

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

การประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม 2010

พิมพ์ PDF

 
การประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม : Design Innovation Contest 2010

ระดับมืออาชีพ (Professionals)
           ระดับมืออาชีพ (Professionals) คือ กลุ่มบริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจเดิม ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยมีความพร้อมของบุคลากรประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ
      

ระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ (New designer)
           ระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ (New designer) คือ กลุ่มนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ โดยมีความพร้อมและประสบการณ์ในด้านการออกแบบและด้านเทคโนโลยี

เปิดรับสมัคร                              ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร                               วันที่ 30 มิถุนายน 2552

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผลการประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2552

ผลการประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2551

 


      

 

EID 2010

พิมพ์ PDF

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Tags EID 2010
 

โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 
"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม

           


            "นวัตกรรม" จึงถือเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วยเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความสามารถของประเทศในการสร้าง "แรงขับเคลื่อนนวัตกรรม" จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดอัตราการเจริญเติบโตและการปรับฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
            โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้น นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและวางรากฐานให้กับ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงถือ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2553 เปิดรับสมัครผลงาน
กันยายน 2553      พิจารณาตัดสินรางวัล โดย คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
5 ตุลาคม 2553       พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553


                        
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF
 
“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”

          

                เชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์  ในหัวข้อ  “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”  ประจำปี 2553 ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถนายน 2553  คลิกดู รายละเอียดเพิ่มเติม


ติดตอสอบถาม  

คุณณรกมล ฑิฆัมภรธีรกุลว์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์)


 

 
หน้า 4 จาก 4
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป