ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง

พิมพ์

              

Infographic 

 

              เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดอบรม "การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)" ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐภายในสังกัด เพื่อให้สามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟิกได้ โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 เป็นระยะเวลา 3 วัน 


 
 
               ทั้งนี้ ภายในการอบรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำอินโฟกราฟิก เทคนิคต่างๆ การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โปแกรม GIMP, Inkscape เป็นต้น เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้และสามารถออกแบบผลงานได้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน

 
 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพโดย : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732    โทรสาร 02 333 3834

E-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


 

Tags อบรม - Infographic
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน
» คอนเน็กซ์-อีดี โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
» มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม
» คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
» จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ
» World Biotech Tour
» เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง