แถลงข่าว "การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559"

พิมพ์

แถลงข่าว "การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559"

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2 333 3700 Call Center 1313
  โทรสาร 0 2 333 3833
  เว็บไซต์ http://www.ops.go.th

 

Tags นวัตกรรมข้าวไทย - ข้าวไทย
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มูลนิธิข้าวไทยฯ จับมือ สนช. ผลักดันเอกชนสร้างนวัตกรรมข้าว เร่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมข้าวไทย
» เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
» “ข้าวไทย”...ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด สนช. ชวนคนไทยเลิกขายข้าวเป็นเกวียน
» “ข้าวไทย”...ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด สนช. ชวนคนไทยเลิกขายข้าวเป็นเกวียน
» กระทรวงวิทย์โดยสนช.ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดโลก
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย”