โครงการคลินิกเทคโนโลยี

พิมพ์

คลินิกเทคโนโลยีเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา รวม 18 แห่ง กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงนามบันทึกความร่วมมือที่จะร่วมกันเป็นพันธมิตรในการทำงาน มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนวัตกรรมที่มีอยู่ในหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้ง 18 แห่ง ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

 

 

เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                         75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
                         ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                         โทรศัพท์ 0 2333 3917 , 0 2333 3918
                         โทรสาร  0 2333 3931
รายละเอียดโครงการ : http://www.clinictech.most.go.th

 

 

 

Tags โครงการ - โครงการสำคัญ - clinic - ชุมชน - ชนบท
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9 เมษายน 2559
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» กระทรวงวิทย์ฯ ชูพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จจัดการน้ำชุมชน จังหวัดเชียงราย
» ก.วิทย์ ระดมผู้เชี่ยวชาญรัฐ-เอกชนโครงการวิจัยของบปี 60
» โครงการ เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» กระทรวงวิทย์ฯ เปิดบ้านศาลาดิน ห้องทดลองเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำชุมชน
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 20 สิงหาคม 2558