กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลผลิต/โครงการ ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน วทน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP STDB DAY 2015)

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน วทน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP STDB DAY 2015)

พิมพ์ PDF

 
          (26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน NESP STDB DAY 2015  (Science and Technology Data Bank) หรือฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน วทน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ให้กับภาครัฐเอกชน สถาบันการศึกษาและนักวิจัย นับเป็นการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่แบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนและภาคการผลิตผ่านการสืบค้นข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
 
 
 
         ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลนักวิจัย ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงบุคลากรด้าน วทน.และบริการต่างๆ ของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน วทน.จำนวนกว่า 20,366 รายการ มีสาระสำคัญจำนวนข้อมูลนักวิจัย 5,051 คน ผลงานวิจัย 15,049 ผลงาน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 50 ห้อง และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 200 รายการ ซึ่งทั้งหมดออนไลน์บนระบบอินเทอร์เน็ต www.stdb.most.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
 
   

 

          ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า NESP STDB DAY 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรับรู้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาใช้บริการข้อมูลดังกล่าว  และยังเป็นการผลักดันส่งเสริมและเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่อไป

 

ข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ

              หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค
» ปส. ร่วมกับ สทน. ขอเชิญร่วมสนุกและเรียนรู้เรื่องรังสี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2558
» กิจกรรม โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว
» การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16
» วศ./ก.วิทย์ฯ พร้อมโชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ปี 2558
» บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
» สนร. ต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การศึกษาในเยอรมนี อย่างอบอุ่น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป