กระทรวงวิทย์ฯ ผลิตรายการ “ส่องโลกนวัตกรรม” ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส คัด 80 นวัตกรรมฝีมือคนไทย

พิมพ์

กระทรวงวิทย์ฯ ผลิตรายการ “ส่องโลกนวัตกรรม” ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส คัด 80 นวัตกรรมฝีมือคนไทย หวังจุดประกายเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์  
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ไทยพีบีเอส ผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยคนไทย ในรายการ“ส่องโลกนวัตกรรม” เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถของประเทศสู่การสร้างสรรค์สังคมนวัตกรรมของคนไทยอย่างยั่งยืน 
 
 
     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินนโยบายการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่สังคม ในหลายช่องทาง เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ วทน. ต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสังคมไทย เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. ในทุกระดับ การจัดทำรายการโทรทัศน์ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง และเป็นโอกาสอันดีในการสร้างสรรค์ตัวเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง
 

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สวทน.ได้ร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)ในการดำเนินงานการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตรายการโทรทัศน์ในชื่อรายการ “ส่องโลกนวัตกรรม” ความยาว 3 นาที จำนวน 80 ตอน โดยกำหนดระยะเวลาการออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลาประมาณ 6.00 น. ทางสถานีข่าวไทยพีบีเอส ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน 2558 ซึ่งแต่ละตอนได้นำผลงาน วทน. โดยคนไทย ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ มาจัดทำในรูปแบบสกู๊ปข่าวสั้น โดยแบ่งหัวข้อผลงานนวัตกรรม ในหลายๆด้าน อาทิ นวัตกรรมไทยทำ ไทยใช้ลดรายจ่าย ตอน “เครื่องวัดความเรียบผิว (Flatness Tester)” สำหรับใช้วัดความเรียบของผิวชิ้นงาน ที่มีราคาถูกกว่าชุดเครื่องมือสอบเทียบจากต่างประเทศถึง 10 เท่า หรือตอน ชุดเตารมควันยางจอมประหยัดเพื่อช่วย เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของไทย หรือหัวข้อผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในชาติ ในตอนการพัฒนาผลิตเครื่องตรวจวัดแบบพกพาสำหรับการวัด Metabolites อาทิ กลูโคส โคเลสเตอรอล และครีเอตินิน ในเลือด ตอนหุ่นยนต์ฝึกฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขนของผู้ป่วยอัมพาครึ่งซีกจากโรคทางสมอง (SensibleTAB) ตอนการพัฒนาเสต็มเซลส์เพื่อสร้าง โมเดลทดสอบยารักษาโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน และหัวข้อนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีตอนที่น่าสนใจเช่น ตอนแสงซินโครตรอนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เช่นการเปลี่ยนไข่มุกน้ำจืดให้เป็นไข่มุกสีทอง ตอนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางการแพทย์ เป็นต้น รายการส่องโลกนวัตกรรม จะเป็นรายการด้านวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในทุกระดับ และผู้รับชมยังสามารถนำคงวามรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
 
 
 
ขอข้อมูลเพิ่มเติมแผนกประชาสัมพันธ์: นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โทร: 662 160 5432-37 Website: www.sti.or.th
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
Tags รายการ - นวัตกรรม - สวทน.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» คิดต่าง...สร้างนวัตกรรม
» What is innovation
» เมืองนวัตกรรม
» นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
» นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย