โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผลงานต่างๆ ของกระทรวงตลอดระยะเวลา 30 ปีของการก่อตั้ง นำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้มากที่สุด โดยในเบื้องต้นได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้าน จำนวน 30 หมู่บ้าน จากการประเมินสถานภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ และศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชนหรือประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อค้นหาความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าไปช่วยพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ หรือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับสังคมนั้นๆ 

 

 

เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                         75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
                         ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                         โทรศัพท์ 0 2333 3951
                         โทรสาร 0 2333 3932
รายละเอียดโครงการ : http://sciencevillage.most.go.th

 

 

 

Tags โครงการ - โครงการสำคัญ - village - หมู่บ้าน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9 เมษายน 2559
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» ก.วิทย์ ระดมผู้เชี่ยวชาญรัฐ-เอกชนโครงการวิจัยของบปี 60
» ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รอง นรม. เป็นประธานการแถลงข่าว โครงการท้าทายไทย Grand Challenges Thailand ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา
» งานแถลงข่าว โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016
» รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานีวิจัยกาแฟอราบิก้าหวังช่วยเกษตรกรชาวเขา
» รมว.วท. ลงพื้นที่ขุนช่างเคี่ยนหวังใช้ วทน. พัฒนาการปลูกและแปรรูปกาแฟ