กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระหว่างไทย-ฮังการี สานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

  

ถ่ายภาพหมู่ ณ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

               เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลไทยกับฮังการี ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of the Joint Committee (JC) for Scientific and Technological cooperation between Thailand and Hungary) ระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2559 ภายหลังการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อปี 2542 โดยมีนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุม

 

   นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

              นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศฮังการีได้มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 และภายหลังการลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าว รัฐบาลไทยกับฮังการีก็ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2545 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และได้เห็นพ้องในการจัดทำแผนงานความร่วมมือฯ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือจึงเกิดประชุมครั้งที่ 3 นี้ขึ้น พร้อมร่วมหารือในการจัดการประชุมครั้งต่อไป 
              
     
        "การประชุมในครั้งนี้ฝ่ายไทยได้เสนอข้อเสนอความร่วมมือใน 4 สาขา ได้แก่ 1. เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร 2. เทคโนโลยีชีวภาพ 3. พลังงาน และ 4. สิ่งแวดล้อม และในต้นเดือนกันยายนปีนี้ จะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ มีลักษณะคล้ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการและสร้างเครือข่ายสำหรับการทำโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน" นายอลงกรณ์ กล่าว 

 

บรรยากาศภายในการประชุม 

 

               ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมแห่งชาติฮังการี

 บรรยากาศภายในการประชุม 

 

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพข่าว: นายเอกชัย สุนทรเดช

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
» ประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-ลาว
» โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์
» ดร.พิเชฐฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความร่วมมือการสนับสนุนทุนวิจัยนักเรียนปริญญาเอก
» ผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความร่วมมือ วทน.ไทย-ลาว เห็นพ้องเพิ่มเติมจากเดิมอีก 2 สาขา
» สดร. เชื่อมสัมพันธ์หอดูดาวยูนนาน ตั้งกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่จีน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป