กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เนคเทคจับมือซีเกท จัดโครงการ EYH : ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์

เนคเทคจับมือซีเกท จัดโครงการ EYH : ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

 

       ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดโครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ หรือ Expanding Your Horizons 2009 : EYH 2009 สำหรับนักเรียนหญิงและให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจจากหญิงหนึ่งที่ควรภาคภูมิ โดยมี ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ดร.กว้าน  สีตะธนี  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  คุณรุ่ง  ศิวารัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายอายวุโส  ฝ่ายวิศวกรรม  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมงาน  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

 

         ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้เกียรติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  นับเป็นโอกาสอันดีของนักเรียนหญิงจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการที่ได้มาเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักวิจัยรุ่นพี่  นอกจากทุกคนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังจะได้รับแนวคิดตลอดจนสัมผัสรูปแบบการเรียนรู้ที่สนุกสนานเข้าใจง่ายสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนในสาขาอื่นๆ ได้

 

 


       ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  กล่าวต่อว่า ในอดีตที่ผ่านมาผู้หญิงจะมีบทบาทเฉพาะในด้านงานบ้านงานเรือนเท่านั้น แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทำให้บทบาทของผู้หญิงทั่วโลกมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งในฐานะนักวิจัยแนวหน้า และเบื้องหลังการพัฒนาและรังสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมหรือเทคโลยีที่สูงขึ้น  สำหรับประเทศไทย นักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาเทคโนโลยีหญิงที่ประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องและการยอมรับในเวทีนานาชาติ อาทิ 

             
ปี 2550  ดร.ชะวะนี  ทองพันชั่ง  นักวิจัยจากศูนย์ไบโอเทค  ได้รับทุนวิจัยในระดับสากลจากองค์การยูเนสโกในการศึกษาและพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย

             
ปี 2552  ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  ได้รับรางวัลโนเบลระดับเอเชีย  สาขาบริการสาธารณะ  จากผลงานการคิดค้นยาต้านไวรัสรวมเม็ด  ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่น่ายกย่องและนำมาเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนรุ่นต่อๆไปอย่างยิ่ง

      
นอกจากนี้ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน  ที่จะถึงนี้  ผศ.ดร.สุชนา  ชวนิชย์  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นนักวิทยาศาสตร์สตรีไทยคนแรกที่ได้ร่วมเดินทางสำรวจทวีปแอนตาร์กติกกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

           
      
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างทักษะและปลูกฝังความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนทุกระดับ เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยสร้างให้เกิดนักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

        ด้าน
ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวว่า  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำวิจัยร่วมกัน  เป็นกลไกสำคัญชักชวนให้เยาวชนได้มีโอกาสมาศึกษา สัมผัส และร่วมทำวิจัยกับนักวิจัย  ประเทศไทยมีความสามารถในแง่ของการกระจายความรู้และการนำความรู้มาแปรสภาพให้มีคุณค่าและมูลค่า แต่ติดขัดด้านการลงทุน เชื่อว่าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรจะเป็นฐานสำคัญที่จะดึงเยาวชนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาและต่อยอดให้มีโอกาสเป็นนักวิจัย  นักพัฒนาในอนาคต ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จะได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างไร  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไปด้วยกันอย่างไร  และดีใจที่ได้ร่วมมือกับบริษัท ซีเกทฯ ซึ่งถือเป็นบริษัทพันธมิตรกับ สวทช. ในการร่วมกันผลักดันโครงการ EYH ให้เกิดขึ้น

       ด้าน คุณรุ่ง  ศิวารัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายอายวุโส  ฝ่ายวิศวกรรม  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้สนับสนุนหลักโครงการ EYH กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับเนคเทค จัดโครงการ EYH : ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจุดประกายความสนใจของนักเรียนหญิงในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  โครงการ EYH เริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ซึ่งซีเกทให้การสนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ในประเทศต่างๆที่มีโรงงานซีเกทตั้งอยู่  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนหญิงเหล่านี้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในระดับการเรียนที่สูงขึ้น  ซีเกทหวังให้กิจกรรมนี้มีส่วนในการสร้างนักวิทยาศาสตร์หญิง  วิศวกรหญิง หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีที่เป็นผู้หญิงให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

        คุณรุ่ง  ศิวารัตน์  กล่าวต่อว่า กิจกรรมและโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนโยบายสำคัญของซีเกท  ตลอดระยะเวลา 30 ปีในการดำเนินงานในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาเยาวชนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันและมีอนาคตที่ก้าวหน้าต่อไป

       จากนั้น  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจจากหญิงหนึ่งที่ควรภาคภูมิ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลประภา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอที เนคเทค แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกล่าวว่า ชีวิตในวัยเด็กไม่มีโทรทัศน์  โทรศัพท์  มีแต่วิทยุ ดังนั้น การแสวงหาข้อมูลต่างๆ การเรียนรู้ เกิดจากการสังเกตจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เรียนรู้ที่จะประดิษฐ์ของเล่นเองจากใบไม้ ดอกไม้ เป็นการสร้างความคิดว่าจะต้องใช้วัสดุอะไรมาทำของเล่น  เป็นคนชอบคิดและมักจะตั้งคำถามและหาเหตุผลให้กับตัวเองเสมอ  โชคดีที่เป็นคนมีความจำดี จึงเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่น

 

 

 

 


      
ช่วงที่เรียนสาขาวิชาฟิสิกส์  มีเทคนิคในการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สนุกและเข้าใจ คือ ขยันทำการบ้าน ทำแบบฝึกหัด บ่อยๆ ทำซ้ำๆ เราจะเข้าใจมากขึ้น  ทำให้จำทฤษฎีได้เองโดยไม่ต้องใช้วิธีการท่องจำตรงนี้อยากฝากน้องๆ นักเรียนไว้ เมื่อเราเข้าใจจะช่วยทำให้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่เป็นวิชาที่เรียนไม่รู้เรื่องและน่าเบื่อต่อไป

      
เนื่องด้วยประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์  เมื่อได้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความตั้งใจที่อยากจะทำ คือ 1. ต่อยอดความรู้ของคนไทยให้มีการพัฒนาไปสู่ขั้นสูงสุด  2. ส่งเสริมให้คนไทยหันมาเรียนรู้และให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานรองรับสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งด้านการพัฒนา  วิจัย เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางการพัฒนาประเทศ

      
สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  157 คน จากโรงเรียนต่างๆ ในเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยหลังจากพิธีเปิดช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เลือกไว้ตามความสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้เขียนข่าว
   : น.ส.อุษา  ขุนเปีย        กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0  2354 4466 ต่อ 120

ถ่ายภาพโดย  : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0  2354 4466 ต่อ 199
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป