กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เป็นประธานเปิดตัวหุ่นยนต์ไทยตัวแรกที่ผลิตเชิงพาณิชย์ โดยทีมวิศวกรไทยและเปิดตัวบริษัท CT

รมว.วิทย์ฯ เป็นประธานเปิดตัวหุ่นยนต์ไทยตัวแรกที่ผลิตเชิงพาณิชย์ โดยทีมวิศวกรไทยและเปิดตัวบริษัท CT

พิมพ์ PDF

    


     

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบตัวแรกของไทยที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ชื่อหุ่นยนต์ CT ผลิตโดยวิศวกรไทย และเปิดตัวบริษัท CT Asia Robotics จำกัด  โดยมี ดร.ศุภชัย  หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.) , คุณเฉลิมพล  ปุณโณทก  ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท CT Asia Robotics จำกัด  และคณะผู้บริหารร่วมงาน  ณ ห้อง Ballroom 3  โรงแรม Conrad  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  การเปิดตัวของบริษัท CT Asia Robotics จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์ไทยตัวแรกโดยทีมวิศวกรไทย   โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบของไทยเพื่อการพาณิชย์  นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการสร้างความตื่นตัวให้กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยเป็นอย่างมาก   หลังจากที่นักศึกษาไทยหลายสถาบันคว้ารางวัลแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ตลอดระยะเวลา 4- 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากเป็นการสร้างตลาดใหม่  รายได้ใหม่  และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมไฮเทค  ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการผ่าน สนช. ในการให้การสนับสนุนโครงที่จะก่อให้เกิดการเร่งสร้างเศรษฐกิจ  สร้างงาน  และสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  กล่าวต่อว่า  รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เชื่อมโยงผลงานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเอกชน  ผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ จากผลงานวิทยาศาสตร์ให้เร็วที่สุดด้วยเหตุผล 3 อย่างคือ 1. ทำอย่างไรที่จะลดต้นทุน 2. เพื่อเพิ่มมูลค่า 3. สามารถนำไปแข่งขันได้ ดังนั้น เป็นที่น่ายินดีว่าในวันนี้นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นความจริง  และในขณะนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือ กรอ.วท. เพื่อเป็นกลไกผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือ กรอ.วท.นี้ ประกอบด้วยผู้แทนจาก NGO ผู้แทนจาก SME  ผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย  ผู้แทนจากหอการค้าไทย องค์กรหน่วยงานต่างๆ มาทำวิจัยพัฒนาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกภาคส่วน

    

     
     ด้าน ดร.ศุภชัย  หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.) กล่าวว่า  สนช. เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม  โดย สนช.สนับสนุนโครงการนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการอัจฉริยะ ของบริษัท CT Asia Robotics จำกัด  ซึ่งประเทศไทยต้องการผู้ประกอบการที่สามารถซึมซับและขยายองค์ความรู้ให้ออกมาเป็นสินค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็น สินค้าสร้างสรรค์ การออกแบบเชิงนวัตกรรม ถือว่าเป็นเครื่องมือในการแปรรูปความคิดทั้งด้านศิลปะและเทคโนโลยี   กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทยนั้นถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะสามารถสร้างฐานรายได้ใหม่ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สำนักงานนวัตกรรมฯ กำลังขับเคลื่อนกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของเทคโนโลยี

     ด้านนายเฉลิมพล  ปุณโณทก  ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท CT Asia Robotics จำกัด  กล่าวว่า  บริษัท CT Asia Robotics จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทแนวหน้าของคนไทยในเวทีธุรกิจหุ่นยนต์ของโลก  โดยการพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ รองรับความต้องการของตลาดที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งงานบริการในร้านอาหาร  และงานส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด อาทิ งาน Event ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ   สำหรับแผนการทำตลาดหุ่นยนต์ไทยตัวแรก (หุ่นยนต์ CT )ที่ผลิตขึ้นจะนำไปใช้ในการเสริฟอาหารของลูกค้า  โดยกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าคือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานหุ่นยนต์ในการสร้างสีสันนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวที่สองเพื่อรองรับงานส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ด้วย      


     การทำตลาดหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท
CT Asia Robotics จำกัด  มุ่งเจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยการพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัทจะทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็ก  วัยรุ่น  คนทำงานและผู้สูงอายุ  ส่วนแผนระยะยาวบริษัทตั้งเป้าเจาะตลาดหุ่นยนต์ญี่ปุ่นภายใน 3 ปี  สำหรับหุ่นยนต์ไทยตัวแรกซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิตจะสามารถนำไปใช้จริงได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2553  และบริษัทมีแผนที่จะนำหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยทีมวิศวกรไทยไปโชว์ในงาน Robot  Expo ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2553


   

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว    : น.ส.อุษา  ขุนเปีย        กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0  2354 4466 ต่อ 120

ถ่ายภาพโดย  : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0  2354 4466 ต่อ 199

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» “พิเชฐ” เผยผลสำเร็จหลังเยือนญี่ปุ่น องค์กรวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเพิ่มลงทุนงานวิจัยในไทย หนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ สานฝันโครงการฟู๊ดอินโนโพลีส
» วท. รุกสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์รับ AEC ผุดเวทีแข่งขัน – ค่ายวิทย์เพื่อเยาวชนอาเซียน
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย
» วท. แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็นข้อต่อ เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
» สวทช. จับมือ สอน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์"
» มหาดไทย ผนึก ก.วิทย์ฯ แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป