กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ตัวแทนนักเรียนไทยคว้าเหรียญทองดาราศาสตร์โอลิมปิคที่อิหร่าน

ตัวแทนนักเรียนไทยคว้าเหรียญทองดาราศาสตร์โอลิมปิคที่อิหร่าน

พิมพ์ PDF


 

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3rd IOAA) ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 27 ตุลาคม 2552    ณ เมืองเตหะราน  ประเทศอิหร่าน โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้ 
                   

1. นายณัฐนันท์   ตันติวัสดาการ           โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย         ได้เหรียญทอง                      

2. นายธนวุฒิ   ธนาธิบดี                     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย         ได้เหรียญทอง                     

3. นายทวีวัฒน์   สมบูรณ์ปัญญากุล       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์           ได้เหรียญทองแดง                     

4. นายพุทธิวัตร   คงแก้ว                    โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่            ได้เหรียญทองแดง                     

5. นายยศธร   ทะวะบุตร                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์            ได้เหรียญทองแดง
 

 

 

        สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นำทีมโดยอาจารย์ ดร.สธน   วิจารณ์วรรณลักษณ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอาจารย์อาทิตย์ ลภิรัตนากูล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยในการแข่งขันดังกล่าว รศ. บุญรักษา   สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ (ระหว่างปี 2550 - 2554) โดยร่วมเดินทางไปกับกลุ่มนักเรียนตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย
 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 11
 

ผู้เขียนข่าว : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 โทร. 0 2354 4466 ต่อ 118 , 120

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป