กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเพื่อสุขภาพ “นูทรา กาบาไรซ์” มหัศจรรย์อาหารทรงคุณค่าชั้นเลิศเพื่อสุขภาพ

ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเพื่อสุขภาพ “นูทรา กาบาไรซ์” มหัศจรรย์อาหารทรงคุณค่าชั้นเลิศเพื่อสุขภาพ

พิมพ์ PDF

บ่ายวันที่ 22 มกราคม 2552 ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดตัว “ข้าวกล้องงอก Nutra GABA Rice”  ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเพื่อสุขภาพ ซึ่งต่อยอดจากรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอันดับ 1 ประจำปี 2550  จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้วยความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน  โดยมี  นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  และคุณสมเกียรติ  มรรคยาธร  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท อินโนฟู้ด(ไทยแลนด์) จำกัด ให้การต้อนรับ ณ THE FIFTH FOOD AVENUE ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง

               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  ได้ทราบข้อมูลว่าข้าวไทยมีบทบาทอย่างไม่จำกัด  นอกจากเป็นอาหารประจำชาติแล้ว  ต่อไปนี้จะแข่งขันได้กับนานาชาติอย่างยั่งยืนและมั่นคงในตลาดโลก  ความสำเร็จของตลาดข้าวครั้งนี้  เกิดจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท ร่วมทุนสตางค์ จำกัด  สถาบันวิจัย  ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีบทบาทในการบริหารองค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรม  จึงนับเป็นการประสานความสัมพันธ์ที่ดีและการร่วมรังสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจ  สังคมและประเทศชาติ  การดำเนินงานในลักษณะไตรภาคีที่มีการส่งเสริมการวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ให้กับผู้วิจัยคือ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตรของภาคเอกชน  คือ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยเองซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
                คุณสมเกียรติ  มรรคยาธร  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท อินโนฟู้ด(ไทยแลนด์) จำกัด  เผยว่า สำหรับข้าวกล้องงอกหอมมะลิ มาบุญครอง พลัส “นูทรา กาบาไรซ์”  ทางอินโนฟู้ด ยังถือได้ว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของบริษัทในการตลาดการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ  ซึ่งคงจะเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักก่อน  แต่จะมีบางส่วนที่ผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศบ้าง  โดยทางบริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพทางด้านอาหารและการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย  เนื่องจากเล็งเห็นว่า ข้าวเป็นพืชที่มีประโยชน์สูง  ซึ่งในอนาคตทางอินโนฟู้ดจะขยายผลสู่การ่วมลงทุนกับทางบริษัท กองทุนสตางค์ จำกัด  เพื่อร่วมมือกันค้นคว้าวิจัยและขยายกำลังผลิตต่อไปให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
   ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ  มาบุญครอง พลัส “นูทรา กาบาไรซ์”  เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของตลาดข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของคนไทย ภายใต้แบรนด์ มาบุญครอง พลัส “นูทรา กาบาไรซ์”  ซึ่งผลิตโดยบริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด  โดยความร่วมมือทางการวิจัยกับอีกหลายฝ่ายอาทิ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  ซึ่งเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยโครงการใช้ประโยชน์จากคัพภะข้าวกล้องงอกมาเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย  ให้มีคุณสมบัติและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น  การันตีคุณภาพและความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ด้วยการคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมอันดับ 1 ประจำปี 2550  จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                สารกาบา ในข้าวกล้องงอกหอมมะลิ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ นั้น  เป็นสารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลางช่วยให้ผ่อนคลาย  นอนหลับได้ดี ทั้งยังทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมอง กระตุ้นต่อมที่ทำหน้าที่ผลิต Growth Hormone (GH) ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ  ทำให้กล้ามเนื้อกระชับ  ป้องกันการเกิดริ้วรอย  ปัจจุบันในวงการแพทย์ได้มีการนำสารกาบามาใช้เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท  อาทิ โรควิตกกังวล  นอนไม่หลับ  ลมชัก  ซึ่งหากได้รับสารกาบา  ติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์จะช่วยให้ความดันโลหิตลดลง  นอนหลับดีขึ้น  ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติในผู้สูงอายุ  ทั้งยังพบว่าสารกาบา สามารถช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์  มะเร็ง  เบาหวานและช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว  ส่วนการบริโภคข้าวกล้องงอกหอมมะลิ มาบุญครอง พลัส นูทรากาบาไรซ์ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ควรบริโภคอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ในปริมาณวันละอย่างน้อย 150 กรัม  สามารถรับประทานได้ตามปกติโดยไม่ต้องผสมกับข้าวขาวตามความนิยมของผู้บริโภค

 


 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118 , 120
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป