กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เผยหอดูดาวแห่งชาติช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว

รมว.วิทย์ฯ เผยหอดูดาวแห่งชาติช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงการเปิดอาคารศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์  และการสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ณ บริเวณดอยอินทนนท์ ว่า “หลังจากมีศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ นี้แล้ว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเปิดให้บริการข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลจากกล้องดูดาวขนาดใหญ่ ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศ และจะเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าของนักวิจัย  สถานที่ฝึกอบรม จัดค่ายสำหรับนักเรียน เยาวชน และจะเป็นศูนย์เชื่อมโยงกับหอดูดาวแห่งชาติเพื่อควบคุมหอดูดาวในการเผยแพร่ข้อมูลไปทั่วประเทศ”

 

            นอกจากนี้ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ     ย้ำว่า สถานที่สำหรับก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติ บริเวณสถานีทวนสัญญาณ ที.โอ.ที. ดอยอินทนนท์ กม.44 ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมาก ซึ่งจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้ในอนาคต โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะดำเนินการขอพระราชทานนามหอดูดาวแห่งชาติดังกล่าว ในโอกาสต่อไป

 

            ด้าน รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า นอกจากหอดูดาวแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดตั้งบนดอยอินทนนท์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอซีย หลังจากนั้น สถาบันฯ มีโครงการจัดตั้งหอดูดาวขนาดเส้นผ่าสศูนย์กลาง 1 เมตร      อีก 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา  นครราชสีมา  สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่

 

ผู้เขียนข่าว: เทียรทอง  ใจสำราญ  หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป