กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ถ่ายทอดเสียงประชุมบูรณาการ ว และ ท จ.เชียงราย

ถ่ายทอดเสียงประชุมบูรณาการ ว และ ท จ.เชียงราย

พิมพ์ PDF

ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนางสาวเสาวนี  มุสิแดง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ซึ่งถ่ายทอดเสียงสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย คลื่นเอฟเอ็ม 92.5 เมกกะเฮิร์ต   คลื่นเอเอ็ม 1260 กิโลเฮิร์ต  และรายการวิทยุที่นี่..เชียงราย  ทาคลื่นเอฟเอ็ม 97.25 เมกกะเฮิร์ต  ซึ่งการถ่ายทอดเสียงและการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารดังกล่าว เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและองค์ความรู้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 ผู้เขียนข่าว: เทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ผู้ส่งข่าว: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป