กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. โชว์เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อและสวนหย่อมต้นไม้กินแมลงในงานถนนสายวิทย์

วว. โชว์เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อและสวนหย่อมต้นไม้กินแมลงในงานถนนสายวิทย์

พิมพ์ PDF

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โชว์เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการจัดสวนหย่อมต้นไม้กินแมลง  ในฐานมหัศจรรย์พรรณพืช  เนื่องในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่  วว.  นำมาจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น จะอยู่ในรูปแบบการจัดโชว์ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการสาธิต/ฝึกปฏิบัติทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบง่ายๆ จากพืชหลากหลายสายพันธุ์     อาทิ      กุหลาบ     สับปะรด   ดาหลา  ฟิลโลเดดอน ฯลฯ  ซึ่งน้องๆ และผู้เข้าเยี่ยมชมบูธได้ฝึกทักษะการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยตนเอง นับเป็นการปลูกฝังความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนอีกทางหนึ่ง

 

 

                สำหรับในฐานมหัศจรรย์พรรณพืช วว. ได้จัดแสดงสวนหย่อม “ต้นไม้กินแมลง” เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง กาบหอยแครง หยาดน้ำค้าง กระเป๋าจิงโจ้ สร้อยสุวรรณา และดุสิตา  เป็นต้น  ซึ่งถือเป็นพืชที่หายากและมีจำนวนลดลงในป่าธรรมชาติปัจจุบัน   ดังนั้นหากเด็กมีโอกาสเห็นพืชดังกล่าวก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กัน

สนใจเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ติดต่อได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร วว.
(นายอิทธิฤทธิ์    อึ้งวิเชียร   หรือ  นางสมนึก   ชัยดรุณ)  โทร. 0 2577  9000  
โทรสาร. 0 2577 9009  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ผู้เขียนข่าว : จิตติมา เหมือนเสน
ผู้ตรวจข่าว : หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 02-354 4466 ต่อ 118 120

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป