ก.วิทย์ฯ จัดประชุมดันมหาลัยทั่วประเทศเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ" เร่งเดินหน้าสตาร์ทอัพไทย

พิมพ์

 

           

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 - ณ ห้องประชุมแคแสด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ "การส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)" โดยการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสตาร์ทอัพที่มหาวิทยาลัยจะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจริง 

 

 

              นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ยังได้เชิญวิทยากรพิเศษจากต่างประเทศมา 2 ท่าน ซึ่งท่านได้เคยร่วมงานมาก่อน มาร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ประการธุรกิจนวัตกรรมให้ผู้ร่วมประชุมได้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินการ พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยส่ง platform การดำเนินการเพื่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้ส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการต่อไป

 

   


ข่าวโดย :   นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

ภาพและวิดีโอโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะและนายรัฐพล หงสไกร 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:        อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313