กระทรวงวิทย์ฯ - ไอทีซี บุกเชียงใหม่จัด “สตาร์ทอัพและดิจิทัลไทยแลนด์” อย่างอลังการ เจ้าภาพปลื้มผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

พิมพ์

             

            เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 - ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ หลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานที่กรุงเทพฯเพื่อสร้างความรู้ของธุรกิจสตาร์ทอัพและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงสังคมดิจิทัลไปสู่ภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ยังมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย  


 

              ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ทอัพและนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมีความเกี่ยวโยงกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
              “ทั้งนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงผลสำเร็จของการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2016 และงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ที่จัดโดยกระทรวงวิทย์ฯและไอซีทีเมื่อช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” ดร.สมคิด กล่าว 


 

              ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานสตาร์ทอัพครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดมาจากความสำเร็จของการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์และเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและบ่มเพาะนักรบเศรษฐกิจใหม่ ตลอดจนการสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมดังกล่าวให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางปฎิบัติได้อย่างแท้จริง 

              “กระทรวงวิทย์ฯจังได้ร่วมมือกับไอซีทีร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพหลักอีกครั้งหนึ่งในการกระจายโอกาสให้คนไทยได้เห็นถึงพลังของประชาคมสตาร์ทอัพที่นำไอเดียผนวกกับเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษญกิจ รวมถึงมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้งาน Startup Thailand & Digital Thailand นี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะจัดที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรก ตามด้วยขอนแก่นและภูเก็ตในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ” ดร.พิเชฐ กล่าว 

 

 
   

 

              ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนดิจิทัลไทยแลนด์ของกระทรวงไอซทีได้ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดหนึ่งในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการภาครัฐให้กับประชาชน รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

              “งานในครั้งนี้หวังว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือได้มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว” ดร.อุตตม กล่าว

 

   
   

 


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313