กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. สร้างเครือข่าย เสริมทัพ การพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์

ปส. สร้างเครือข่าย เสริมทัพ การพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์

พิมพ์ PDF

 

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ในเรื่อง “การพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์” ตั้งแต่วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม โกลเด้น  ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
 

            ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า การดำเนินการด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ เป็นความร่วมมือและการตกลงระหว่างรัฐบาลกับทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atoms Energy Agency, IAEA)  ปส. ในฐานะที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย ทั้งทางด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการนำพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติไปใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์
 

            ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ปส. ได้จัดทำรายงานบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ที่ได้รับ ผลิต ส่งออก หรือโยกย้าย     ของสถานประกอบการต่างๆให้กับทบวงการฯ เป็นประจำทุกปีตามข้อตกลงด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานสากล จึงจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ใช้ และครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และการพิทักษ์ความปลอดภัยในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพิทักษ์ความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  โทร. 0 2596 7600 ต่อ 3514 

เผยข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพโดย : นายเอกชัย สุนทรเดชและนายสุเมธ บุญเอื้อ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป