รมว.วท. ร่วมฟังบรรยาย “อาหารกับการมีสุขภาพดี” ด้านอาจารย์ ม.ฮาวาร์ดเผย อดอาหาร 30% ช่วยชะลอวัย

พิมพ์


ณ ห้อง Auditorium อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

             เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - ณ ห้อง Auditorium อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “อาหารกับการมีสุขภาพดี: บทเรียนจากวิจัยด้านชะลอวัย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ มิทเชล ภาควิชาพันธุศาสตร์และโรคซับซ้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ทั้งนี้ยังมี นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ให้เกียรติเข้าร่วมฟังบรรยายครั้งนี้ด้วย


 

ภาพบรรยายภายในณ ห้อง Auditorium อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

 

             ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ดร.เจมส์ มิทเชล ภาควิชาพันธุศาสตร์และโรคซับซ้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้เปิดเผยในตอนหนึ่งว่า การอดอาหารในปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ หรือการอดอาหารเป็นระยะ ๆ จะสามารถช่วยทำให้ช่วยชะลอวัยและสุขภาพดีขึ้น ในอนาคตพบว่าจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็นอีก 2 เท่าจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีร่างกายสุขภาพที่ดีก่อนเข้าสู่ช่วงอายุสูงวัย พร้อมเผยอีกว่าโรคอ้วนหรืออาการน้ำหนักเกินจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เข้าสู่ช่วงสูงวัยก่อนวัยอันควร


 
   


 

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพโดย : นายเอกชัย สุนทรเดชและนายสุเมธ บุญเอื้อ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

Tags อาหาร - สุขภาพดี - ชะลอวัย
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เมืองนวัตกรรม
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน "เดินหน้าสร้างเมืองนวตกรรมอาหาร"
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน "เดินหน้าสร้างเมืองนวตกรรมอาหาร"
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» เดินหน้าประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)