โฆษก กระทรวงวิทย์ ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นการนำเสนอผลงานรัฐบาลครบ 2 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย

พิมพ์

 

 

           เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นนำเสนอในรายการเดินหน้าประเทศไทย ช่วงแถลงผลงานรัฐบาลครบ 2 ปี โดยมีพลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

           สำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายการเดินหน้าประเทศไทย ช่วงแถลงผลงานรัฐบาลครบ 2 ปี ทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้

          ประเด็นที่ 1 สองปีที่ผ่านมา รัฐบาลดำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงของทรัพยากรประเทศอย่างไร โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้แก่

(1) การมีมาตรการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควัน (2) การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ one map และ (3) การบริหารจัดการน้ำ โดยส่งข้อมูลให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลประเด็นนี้ และจะออกอากาศในวันที่ 19 กันยายน 2559

          ประเด็นที่ 2 สองปีที่ผ่านมา รัฐบาลวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างไร โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้แก่ (1) การส่งเสริมธุรกิจให้ผู้เริ่มธุรกิจใหม่ (2) เขตเศรษฐกิจพิเศษ/จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (3) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อกระตุ้นการลงทุน และจะออกอากาศในวันที่ 24 กันยายน 2559

          ประเด็นที่ 3 สองปีที่ผ่านมา รัฐบาลกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการคมนาคม โดยส่งข้อมูลให้กับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลประเด็นนี้ และจะออกอากาศในวันที่ 25 กันยายน 2559

          ประเด็นที่ 4 สองปีที่ผ่านมา รัฐบาลแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามแนวประชารัฐ อย่างไร โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคือ การช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ โดยส่งข้อมูลให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลประเด็นนี้ และจะออกอากาศในวันที่ 26 กันยายน 2559

           ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นและส่งให้ผู้ประสานงานหลักภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งต่อให้สถานีโทรทัศน์นำไปจัดทำสคริปต์รายการเดินหน้าประเทศไทยต่อไป

 

 

            สำหรับการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปีในครั้งนี้ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดแถลงผลงานในภาพรวมกับสื่อมวลชน ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 

 

 

 

 

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834

 E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailnd

 

 

 

 

Tags โฆษก วท. - เดินหน้าประเทศไทย
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ พัฒนาศักยภาพสินค้าเเละอุตสาหกรรมไทย
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน "เดินหน้าสร้างเมืองนวตกรรมอาหาร"
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน "เดินหน้าสร้างเมืองนวตกรรมอาหาร"
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 21 เมษายน 2559
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 17 เมษายน 2559
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 10 กุมภาพันธ์ 2559