ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3

พิมพ์

 

 

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ สภาวิจัยแห่งชาติ  นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพ (สชวท.) ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 5/2559 โดยขอความร่วมมือคณะอนุกรรมการฯ ช่วยเร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่3 (2559-2563) ซึ่งจะครบรอบการดำรงตำแหน่งวารระที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 

          กฤษณ์ธวัชฯ  กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้ดำเนินการเลือกตั้งโดยมีกำหนดการกิจกรรม ดังนี้ 

                - รับสมัครผู้รับเลือกตั้ง  วันที่ 5-11 สิงหาคม 2559  

                - เริ่มส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารแนะนำวิธีการเลือกตั้งให้สมาชิก  วันที่ 18 สิงหาคม 2559 

                - นับคะแนน วันที่ 14 กันยายน 2559 

   

 

           ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 3 อาคาร 2) ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cstp.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3010, 3020 

 

   

 

        นอกจากนี้ ที่ประชุมได้กำหนดวันจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจร ซึ่งจะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง พร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำบทบาทภารกิจของ สชวท. เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ บริษัท บุคคล สมัครเข้าเป็นสมาชิก สชวท. เพิ่มขึ้น

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 3 อาคาร 2)

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ www.cstp.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3010, 3020 

 ข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  facebook : sciencethailand

Tags คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพ - สชวท.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) จัดสัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาฯ สาขานิวเคลียร์