ปส. เดินหน้าพัฒนาการกำกับดูแล เสริมความแข็งแกร่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

พิมพ์

 

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเดินหน้าพัฒนาสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ในหัวข้อ “การจัดทำภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี” วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

            ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. เป็นหน่วยงานหลักและมีภารกิจในการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิคในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีหลุดออกไปจากการกำกับ หนึ่งในภารกิจหลักของ ปส. คือการประสานงานจัดทำข้อมูลภัยคุกคามที่สามารถออกแบบป้องกันได้ (Design Basis Threat หรือ DBT) ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และการประเมินภัยคุกคาม (Threat Assessment) ในภาพรวมของประเทศซึ่งมีขอบเขตที่กว้างกว่า DBT ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในส่วนของการกำกับดูแล และปกป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และการสนับสนุนในส่วนอื่นๆ  ปส. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ บุคลากรของ ปส. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นต้น

 

            ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า เนื่องจาก DBT เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละสถานประกอบการที่มีสถานที่ตั้งแตกต่างกัน แต่ภัยคุกคามในภาพรวมของประเทศต้องคำนึงถึงข้อมูลทั้งหมด และเป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศ โดยข้อมูลเหล่านั้น ปส. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ สำหรับการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้กรอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในระดับชาติ ที่ ปส. จะต้องมีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศในลำดับต่อไป

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ        

โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ 3616

โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔

ณ วันที่  21 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


Tags ปส. - ปรมาณู
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การจัดการกากกัมมันตรังสี
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» การผลักดันร่างพรบ.นิวส์เคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ 25 มิถุนายน 2559
» ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» วิสัยทัศน์ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
» ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
» รองเลขาฯ สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยัน "อิริเดียม 192" ไม่เป็นอันตรายต่อ ปชช.(BRIGHT TV)