ก.วิทย์ฯ ตอบคำถามผ่าน 'จดหมายข่าวรัฐบาล'

พิมพ์

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 30 ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน อันเป็นจากการที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายสร้างความสงบสุขและพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบฉบับที่ 30 ทางจดหมายข่าวรัฐบาลฯ จึงนำเสนอ "30 คำถามและคำตอบที่ประชาชนอยากรู้" และได้มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดังนี้
               - กลุ่มอาชีพใด ที่เข้าร่วมโครงการสตาร์ทอัพได้ ?
               -  คุณสมบัติเช่นไรจึงจะสมัครเป็นอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ได้ ?
               - คูปองนวัตกรรมคืออะไร ใครขอรับได้บ้าง ?


 

             
              ท่านสามารถหาคำตอบและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 30

 


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313