โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาเเละวันเข้าพรรษา

พิมพ์

   สป.วท. จัดโครงการปฏิบัติธรรม “ตามรอยพระศาสดาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

  

 

 

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรม “ตามรอยพระศาสดาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และผู้สนใจ ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศล ฟังธรรมบรรยาย พร้อมหล่อเทียนพรรษา ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยช่วงเช้า นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพระพุทธบูชา และเป็นประธานเปิดงานโครงการปฏิบัติธรรม

 

 

           จากนั้นพระครูอาทรปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ได้แสดงธรรมบรรยายและตอบปัญหาธรรม ทั้งนี้ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม โดยการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ นอกจากส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ยังเป็นการร่วมสร้างสังคมไทยโดยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ และรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของพระพุทธศาสนา และประเทศชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย: นายเอกชัย สุนทรเดช

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail  : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook  : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โทร.1313