ก.วิทย์ฯ จัด “กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 4” เสริมสร้างการดำเนินงานด้านต่างประเทศ

พิมพ์

               

              เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 - ณ โรงแรมโครานารี่ คอร์ทยาร์ด บูทีค จ.นครราชสีมา สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ (สม.สป.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโทคโนโลยี (วท.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ วท. “กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการดำเนินงานทางด้านต่างประเทศของ วท. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงานในปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ (สป.วท.) และผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัด 

 


               บรรยากาศภายในการประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างประเทศ จากหน่วยงานภายในสังกัด วท. สรุปการดำเนินดำเนินโครงการความร่วมมือด้าน วทน. กับประเทศอาเซียน และสรุปรายงานการจัดทำข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง เป็นต้น 

 


               สำหรับกิจกรรมวิเทศสัญจร เกิดขึ้นมาจากผลการประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมให้เกิดการสร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และใช้เป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาทักษะนักวิเทศสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ โดยกิจกรรมวิเทศสัญจรนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนตามหน่วยงานภายในสังกัด วท. ซึ่งได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ณ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโทคโนโลยี (สป.วท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโครานารี่ คอร์ทยาร์ด บูทีคและสถาบันวิจัยแสงซินโครตอรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) 

 


 

 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพและวิดีโอโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่างและนายภูมินทร์ ปั้นเล็ก 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :         อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 

Tags วิเทศสัญจร