ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พิมพ์               วันนี้เตรียมพบกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ หน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในวันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6  

 

 

 

 

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) 
โทร. 02 333 3841


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313