กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานสัมมนา ‘ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0’ สร้างความรู้เจ้าหน้าที่รัฐฯ ขยายผลสู่ประชาชน

พิมพ์

 

 

  

               เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 - ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ กรมประชาสัมพันธ์จัดเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBT World Forum: ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแจ้งช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลสู่ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559 นี้

 

 

               นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ประเทศใหม่โดยกำหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมเป็นระยะเวลา 20 ปี ในขณะเดียวกันจะเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งมาจากแนวทางเดิม คือ 1.0 เน้นการพัฒนาการเกษตรกรรมเป็นหลัก 2.0 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา 3.0 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก และปัจจุบันนี้พบว่าเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่าง ทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย การจัดการเกษตร ปัญหาเรื่องอุตสาหกรรม รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำต่าง ๆ ฉะนั้นรัฐบาลจึงปรับยุทธศาสตร์ใหม่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมมากขึ้น, พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทันสมัย 

 

 

               “ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องสร้างความตระหนัก การรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน จึงจัดให้มีการสัมมนาในวันนี้ขึ้น โดยมีตัวแทนจากกระทรวงทั้ง 20 กระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสื่อมวลชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 สู่การนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนที่จะนำไปปฏิบัติร่วมกัน” นายอภินันท์ กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732    โทรสาร 02 333 3834

E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

Tags NBT - ประเทศไทย 4.0
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
» เมืองนวัตกรรม สู่ ประเทศไทย 4.0
» งาน Startup Thailand 2016 (NBT)
» NBT WORLD : National Science and Technology Fair 2015
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอบคุณสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
» ติดตามชมรายงานพิเศษ
» ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ให้สัมภาษณ์ รายการ “คนไทยยิ้มได้”