คณะผู้บริหาร วท. เข้าชม เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ศิลปกรรมชิ้นเอกที่ทรงคุณค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พิมพ์

 

       24 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต /คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าชม เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” โดยมี ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และ หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ

    “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ผลงานศิลปกรรมชิ้นเอกทรงคุณค่ามีความหมายว่าเรือนยอด ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เป็นเรือนโถงมียอดทรงปราสาท 9 ยอด ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุอันประกอบด้วยโลหะผสมและหินอ่อน มีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆ ทั้งเรือนยอด ถือเป็นอาคารโลหะทั้งหลังและเป็นหลังแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ  70 ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ

      สำหรับพระที่นั่งอนันตสมาคมภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ “ศิลป์แผ่นดิน”มีการนำผลงานหัตถศิลป์ชั้นยอดของช่างศิลปาชีพมาจัดแสดง อาทิ งานไม้แกะสลักเป็นพญานาคาเกี้ยวกระหวัดประดับด้วยปีกแมลงทับ ซึ่งต้องอาศัยความประณีตพิถีถัน ในการคัดแยกน้ำหนักสี และตัดแต่งตามรูปร่างของพญานาค ก่อนนำไปติดเป็นชิ้นงาน นำมาตกแต่งบนผนังภายในห้องปีกแมลงทับส่วนผนังห้อง ตกแต่งแผ่นสานย่านลิเภาสานเป็นลายขิด สอดด้วยปีกแมลงทับ, บนเพดานมีโคมระย้าพญานาค และหงส์ ประดับปีกแมลงทับและแก้วเจียระไน และงานถมเงินถมทอง พัฒนาต่อยอดงานถมโบราณเป็น "งานถมกลับพื้น" ใช้โลหะทำเป็นพื้นสีเงินแทนพื้นดำ พร้อมประดับฝาผนังคร่ำสามกษัตริย์เต็มพื้นที่ฝาผนัง ผสมแผ่นเสื่อสานเส้นเงินสอดเส้นนากเป็นลายขิดโบราณ

      ทั้งนี้ สามารถร่วมชื่นชมผลงานอันวิจิตรบรรจงในนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 ได้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป เวลา 10.00-16.00 น.



ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพและวิดีโอโดย : นายเอกชัย สุนทรเดชและนายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313