ดร.พิเชฐ ถ่ายทำวีดิทัศน์ งาน ThaiTECT 2016

พิมพ์


     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกวีดีทัศน์ สำหรับพิธีเปิดงาน  ThaiTECT 2016 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการ “เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี 2559” Thailand Towards Excellence in Clinical Trail (ThaiTECT) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศและการพัฒนาศักยภาพของประเทศร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความเป็นเลิศในการวิจัยทางคลินิก กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์ นักวิจัย และพยาบาล จาก คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จากทุกมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
     ท่านที่สนใจ สามารถเข้ารับชมรายละเอียดได้ที่ www.thaitect.org

 

 

 


ข่าว:  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
ภาพข่าว: นายภูมินทร์  ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834
E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313