กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ออท.นิวซีแลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

ออท.นิวซีแลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

พิมพ์ PDF

 

 

 

     21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.วท./ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายเบนจามิน คิง (H.E. Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย  และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือ ด้าน วทน. อาทิ เช่น 1.ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ) (สวทน.) และรัฐบาลนิวซีแลนด์ในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ที่นิวซีแลนด์จะได้ใช้ไทยเป็นฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนภาคพื้นทวีป (CLMVT) โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจในโครงการ Food Innopolis  ในขณะที่ไทยจะได้ประโยชน์จากการได้รับเทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัย ยกระดับคุณภาพการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมของประเทศ 2.การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจัยของไทยกับของนิวซีแลนด์ ในสาขาที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน เป็นต้น

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าว: นายเอกชัย สุนทรเดช

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป