นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามก่อตั้ง "CONNEXT ED" ผนึก 12 องค์กรเอกชน พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่สากล

พิมพ์

 

                     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 - ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงก่อตั้ง "โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED" ของ12 องค์กรเอกชนภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ทางด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยนำร่อง 1,000 ผู้นำรุ่นใหม่ เข้าร่วมวางแผนพัฒนาการศึกษากับผู้บริหาร 3,342 โรงเรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  พร้อมด้วย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

                    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาหลายอย่าง ปัญหาเรื่องการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ซึ่งทุกรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหานี้เรื่อยมาและพบว่า การศึกษาไม่ได้มีเพียงแค่คุณวุฒิเท่านั้น แต่ต้องควบคู่ไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยที่เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งภายในวันนี้โครงการ CONNEXT ED ได้ผนวกกับเอกชนและสถานศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาของไทยจะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบ ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเรียนรู้ปัญหาต้นเหตุ-ปลายเหตุ การปลูกจิตสำนึก และเชื่อมต่อการศึกษาไปสู่ความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

   
 

 

                    “การลงนามดังกล่าวคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการให้ได้ภายในปี 2560 และขยายให้ครบ 7,424 โรงเรียนในทุกตำบลทั่วประเทศ ที่สำคัญยังสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อีกด้วย” พลเอกประยุทธ์ กล่าว 

 

Tags CONNEXT ED - การศึกษา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คอนเน็กซ์-อีดี โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
» สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 6 สิงหาคม 2558
» สทอภ. ร่วมกับ องค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติและฝรั่งเศส ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
» สวทช.ร่วมกับ ก.พ. เปิดรับทุนปริญญาโท University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์
» รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรป
» โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอยู่ดี มีสุขสำหรับจังหวัดชายแดนใต้